Ułatwienia dostępu

Dokumenty szkoły

Koncepcja pracy szkoły   buton

Statut Szkoły- Zespół Szkół

Zarządzenie Dyrektora nr 3

 

butonbuton

Zarzadzenie Dyrektora nr 28 w sprawie stosowania kar za godz nieusprawiedliwione

Zarządzenie Dyrektora nr 26 w sprawie podpisyania kontraktu

 

buton

buton

Statut - Szkoła branżowa

Zmiany w statucie Uchwała RP nr 31 z dn. 17.02.2020

  butonbuton

Statut - Technikum

Zmiany w statucie Uchwała RP nr 31 z dn. 17.02.2020

  butonbuton

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły (zasady rekrutacji)

  buton

Polityka ochrony uczniów przed krzywdzeniem w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskichw Grudziądzu

  buton
Zarządzenie dyrektora w sprawie opuszczania terenu szkoły   buton

Program rozwoju szkoły na lata 2020-2024

  buton

Program rozwoju szkoły na rok szkolny 2024-2025

  buton

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025

  buton

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2024/2025

  buton
Regulamin Rady Pedagogicznej   buton
Regulamin Warsztatów Szkolnych   buton
Regulamin praktyk zawodowych   buton
Szkolny system doradztwa zawodowego   buton
Program doradztwa zawodowego   buton
Regulamin wycieczek   buton
Oświadczenie bhp do wycieczek   buton
Podanie o powtarzanie klasy   buton
Regulamin dziennika elektronicznego   buton
Prośba o wyrobienie duplikatu legitymacji   buton
Prośba o zwolnienie z zajęć (uczeń niepełnoletni)   buton
Prośba o zwolnienie z zajęć (uczeń pełnoletni)   buton
Wniosek o stypendium socjalne   buton
Wniosek o egzamin klasyfikacyjny   buton
Wniosek o egzamin poprawkowy   buton
Nagana dyrektora   buton
Upomnienie / Nagana wychowawcy   buton

Informacje dotyczące wydawania duplikatu świadectwa ukończenia szkoły.

Opłata za duplikat świadectwa – 26zł

W treści : imię nazwisko, adres, dopisek – duplikat świadectwa

Nr konta bankowego:

PKO BP SA Grudziądz 39 1020 5040 0000 6902 0116 4961
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

wniosek do pobrania