Ułatwienia dostępu

Zebrania z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Data

Klasy

1.

14.09.2022 r. (środa)

godz. 16.00

 

godz. 16.30 Rada Rodziców s. 34

Wszystkie klasy – WYBORY  RAD KLASOWYCH  RODZICÓW

 na spotkaniach z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Przedstawiciele Rady Rodziców– spotkanie z Dyrektorem w sali 34

SU rozprowadzenie rodziców

3.

17.11.2022 r. (czwartek)

Wszystkie klasy – zebranie śródokresowe

Podanie propozycji ocen śródrocznych dla uczniów klas IV

 

19-20 .12.2022 r.

Podanie propozycji ocen śródrocznych dla uczniów pozostałych  klas technikum oraz szkoły branżowej ( forma dowolna)

4.

16. 02. 2023 (czwartek)

Wszystkie klasy – podsumowanie I semestru.

5.

23.03.2023 r. (czwartek)

Wszystkie klasy.

w klasach maturalnych – podanie propozycji ocen rocznych.

6.

18- 19.05.2023 r.

podanie propozycji ocen rocznych w pozostałych klasach. ( forma dowolna)