Ułatwienia dostępu

Druga tura staży uczniowskich

W ramach projektu unijnego "Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu" w lipcu rozpoczęła się druga tura miesięcznych staży w lokalnych przedsiębiorstwach. W pierwszym miesiącu wakacji staż rozpoczęło 9 naszych uczniów w Hotelu Rad, Hotelu Ibis Styles oraz w Barze Tradycja. W sierpniu będzie realizować staż 4 uczniów. Współpraca stażystów z pracodawcami przebiega bez zarzutów.