Ułatwienia dostępu

Nowe kierunki

Od roku szkolnego 2022/2023 otwieramy nowe kierunki kształcenia: technik stylista i technik reklamy

TECHNIK STYLISTA

Jakie można zdobyć umiejętności?

 • projektowania i stylizacji ubiorów,
 • tworzenia własnych kolekcji,
 • organizacji pokazów kolekcji wyrobów odzieżowych,
 • kreowania nowego wizerunku klienta,
 • doradzania w zakresie doboru i wykonania makijażu oraz
 • fryzury, odpowiadających typowi urody klienta,
 • przeprowadzania metamorfozy,
 • planowania i organizowania spotkań, sesji zdjęciowych,
 • tworzenia stylizacji do różnych ról,
 • prowadzenia własnej działalności w zakresie stylizacji i
  kreacji wizerunku

Kto powinien wybrać ten zawód?
OSOBY, które:

 • posiadają uzdolnienia artystyczne, są kreatywni,
 • łatwo nawiązują i podtrzymują kontakty z ludźmi,
 • posiadają wysoką kulturę osobistą oraz zrównoważenie
  emocjonalne,
 • lubią i rozumieją modę.

KWALIFIKACJE
MOD.03
Projektowane i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.15
Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

JĘZYKI: ANGIELSKI, FRANCUSKI

 

TECHNIK REKLAMY

Jakie można zdobyć umiejętności?

 • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby
  reklamy,
 • przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam
  radiowych,
 • organizować produkcje dźwiękowych nagrań reklamowych,
 • planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i
  czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki
  graficzne i logotypy).

Kto powinien wybrać ten zawód?
OSOBY, które:

 • są komunikatywne, kreatywne oraz otwartych na nowe
  doświadczenia,
 • są odpowiedzialne i systematyczne w działaniu,
 • posiadają zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • posiadają umiejętności organizatorskie oraz pracy w zespole,
 • są otwarte na innowacje organizacyjno-techniczne i
  technologiczne,
 • gotowe do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

KWALIFIKACJE

PGF.07
Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08
Zarządzanie kampanią reklamową

JĘZYKI: ANGIELSKI, NIEMIECKI