plenfrdeit

Zespół Szkół
GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH

im. Marii Skłodowskiej-Curie

Podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023:

  • klasy I technikum (technik hotelarstwa, przemysłu mody, organizacji turystyki, technologii żywności, żywienia i usług gastronomicznych, stylista,reklamy)

  • klasy I szkoła branżowa (kucharz, sprzedawca, cukiernik, tapicer)
  • klasy II technikum (technik hotelarstwa, przemysłu mody, organizacji turystyki, technologii żywności, żywienia i usług gastronomicznych)
  • klasy III technikum (technik hotelarstwa, przemysłu mody, organizacji turystyki, technologii żywności, żywienia i usług gastronomicznych)
  • klasy IV technikum po gimnazjum (technik hotelarstwa, przemysłu mody, organizacji turystyki, technologii żywności, żywienia i usług gastronomicznych)

WIRTUALNY

SPACER